Όροι Συμμετοχής

Μέσω ενημερωτικών εντύπων ή διαδικτυακής ενημέρωσης, οι συμμετέχοντες στην δραστηριότητα έχουν λάβει πλήρη γνώση του είδους και του χαρακτήρα της διαδρομής και δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όποιους κινδύνους καθώς και την ευθύνη πρόκλησης ζημιάς ή και ατυχήματος στο αναφερόμενο αυτοκίνητο τους ή/ και σε αυτούς ή/ και σε μέλος της οικογενείας τους αλλά και σε εξοπλισμό ατομικό και εξοπλισμό οχήματος.

Η οργάνωση μας δεν φέρει στο εξής καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε  ζημιά ή και ατύχημα και από την οποία οι συμμετέχοντες στην δραστηριότητα  την απαλλάσσουν πλήρως.

Η δήλωση συμμετοχής διάμεσου της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, μας βοήθα για την καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση σας.

Τα προσωπικά στοιχειά που αποστέλλονται δια μέσου της φόρμας συμμετοχής κρατούνται απόρρητα.

Σε περίπτωση που κάνατε δήλωση και εντός 24ωρου δεν λάβατε απαντητικό email παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δηλώνουμε συμμέτοχη μόνο όταν
Είμαστε  βέβαιοι ότι δεν έχουμε  άλλες υποχρεώσεις για πιθανή ακύρωση της τελευταίας στιγμής.
Έχουμε ενημερωθεί για τον προορισμό τις ώρες η τις ημέρες διάρκειας της δραστηριότητας και ενημερώνουμε για τυχόν πιθανή αποχώρηση από την ομάδα νωρίτερα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα της εκδρομής για να δηλώσετε την πρόθεση σας να συμμετάσχετε.
Σύντομα θα ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα της εκδρομικής δραστηριότητας, το τελικό κόστος αυτής και τις παροχές μας.
Η διοργάνωση έχει δικαίωμα μη αποδοχής της κράτησης κατά την κρίση της.

Η συμμετοχή σας είναι έγκυρη μετά από συνεννόηση και εφόσον δοθεί η αντίστοιχη προκαταβολή.
Για να συμμετέχετε στην εκδρομική δραστηριότητα οφείλετε να έχετε εξοφλήσει την συμμετοχή σας 4 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων ή/και των οχημάτων που μπορούν να συμμετέχουν είναι περιορισμένος.
Τηρούμε σειρά προτεραιότητας έως την ημερομηνία προεγγραφών σύμφωνα με την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.
Στο ημερολόγιο αναφέρεται η καταλυτική ημερομηνία προεγγραφών.

Θα ενημερωθείτε για τη καταλυτική ημερομηνία προκαταβολής.
Σε περίπτωση μη καταβολής της η σειρά προτεραιότητας σας χάνετε. Σε περίπτωση ακύρωσης σας σε διάστημα λιγότερο των 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της εκδρομικής δραστηριότητας σας επιστρέφουμε χρήματα εφόσον καλυφθεί το κόστος κράτησης από άλλο συμμετέχοντα από την λίστα αναμονής.

Ακύρωση εκδρομής από τον συμμετέχοντα

Κάθε συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή.
Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από την πλευρά του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τη συναλλακτική καλή πίστη, με σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ομαδα μας  απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδρομής και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης, βάσει των συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στην οργάνωση και τους τρίτους και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένο να καταβάλει χρήματα, είτε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος συμμετέχοντας, είτε όχι. Σε περίπτωση ασθένειας ή μηχανικής βλάβης ή οικιοθελούς πρόωρης αναχώρησης από την προκαθορισμένη και συμφωνημένη ημερομηνία, εξοφλείτε στο ακέραιο την συμμετοχή σας.

Το όχημα του συμμετέχοντα στην δραστηριότητα πρέπει να διαθέτει  οδική βοήθεια,, σε αντίθετη περίπτωση η  ευθύνη τον βαρύνει. Η οργάνωση μας, υποχρεούται  σε περίπτωση ατυχήματος  ή  ατυχήματος και ζημιάς, από την οποία είναι  αδύνατη η μετακίνηση των συμμετεχόντων, να ειδοποιήσει τον αντίστοιχο φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό αντιμετώπισης του ατυχήματος ή/ και ζημιάς (εταιρεία οδικής βοήθειας, νοσοκομείο κ.λ.π).

Σε περίπτωση που λόγω καιρικών συνθηκών ή δυσμενών καταστάσεων είναι αναγκαία η παράταση της διάρκεια της διαδρομής και διαμονής, τα συνολικά έξοδα διαμονής και διατροφής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

Παθολογικά προβλήματα

Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας πάσχει από το οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα υγείας, αλλεργίας κλπ. υποχρεούται να δήλωση το πρόβλημα.

Καθ όλη την διάρκεια του ταξιδίου απαγορεύονται τα εξής.

Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών ουσιών
Απαγορεύονται ουσίες που φέρνουν υπνηλία
Απαγορεύεται το αλκοόλ καθ όλη την διάρκεια του ταξιδίου.
Τήρηση του ΚΟΚ σε όλο το οδικό δίκτυο και σε κάθε κατοικημένη και μη περιοχή
Απαγορεύεται η επικίνδυνη οδήγηση εις βάρος της ομάδας και η επίδειξη ικανοτήτων.

Κόστος συμμετοχής

Οι τιμές καθορίζονται βάση των χιλιομετρικών αποστάσεων, προδιαγραφών, παροχών κλπ.
Στις τιμές συμμετοχής περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνει κανενός τύπου ασφάλειας συμμετέχοντα και οχήματος . Σε περίπτωση που επιθυμείτε ασφάλεια επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση.

Η διοργανώτρια ομάδα, έχει το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση αυτής και χωρίς καμία αποζημίωση, να αρνηθεί την συμμετοχή ή και την συνέχιση της συμμετοχής στην διαδρομή των συμμετεχόντων, εάν λόγω συμπεριφοράς αυτών προκαλείται κίνδυνος για τους λοιπούς συμμετέχοντες στην διαδρομή.

Οι αρχηγοί της διαδρομής δίνουν τις κατευθυντήρες οδηγίες για την εκτέλεση της διαδρομής, πλην όμως η εκτέλεση αυτής είναι με ευθύνη των συμμετεχόντων οι οποίοι έχουν δικαίωμα αρνήσεως εκτέλεσης αυτής ή/ και διακοπής της πλήρους συμμετοχής τους στην διαδρομή.

Ακύρωση του ταξιδιού  μας

Μόνο σε περίπτωση ασθένειας των οργανωτών ή ακραίων καιρικών συνθηκών.
Το ταξίδι  που θα ακυρωθεί για τους παραπάνω λογούς μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία. Για την αναβολή και μεταβολή θα ενημερωθείτε εντός 48 ωρών.

O καλός Offroader

Σεβόμαστε το δικαίωμα των άλλων για ησυχία και ηρεμία. Αποφεύγουμε την επιδεικτική και θορυβώδη οδήγηση.

Ακολουθούμε πάντα τους ήδη υπάρχοντες δασικούς ή επαρχιακούς δρόμους και αποφεύγουμε να κινούμαστε εκτός δρόμου σε παρθένο έδαφος. Τα δάση, οι αλπικές ζώνες, τα λιβάδια είναι ευαίσθητα οικοσυστήματα και γι' αυτό αποφεύγουμε να οδηγούμε μέσα σ' αυτά. Δεν κυνηγάμε τα ζώα με το όχημά μας. Διατηρούμε το όχημά μας σε άριστη μηχανική κατάσταση, καθώς και την εξάτμισή του ώστε να μην κάνει θόρυβο. Μαζεύουμε τα σκουπίδια μας.

Off-Road 4x4 Adventures tours in Greece